Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dobrodošli!

Dobrodošli!

Mali vodič za veliki početak

Poštovani roditelji, dobro nam došli!

Drago nam je što ste za odrastanje, igru i učenje Vašeg djeteta/djece odabrali naš Vrtić.

Partnerstvo s obitelji djeteta važan je segment našeg rada u kojemu vidimo zajedničku ulogu u razvoju svakog djeteta. Roditelji/skrbnici djeteta su privilegirani i primarni odgojitelji svojemu djetetu, koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim značajkama i iskustvima te svojom vlastitom kulturom, čime pridonose kvaliteti ustanove u cjelini.

Obitelj i vrtić su dva temeljna sustava u kojem se dijete rane i predškolske dobi razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, uči o komunikaciji i odnosima, suživotu, zajedništvu, toleranciji, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine prijeko potrebne za čitav život.

Tijekom razdoblja koje je pred nama imat ćete prilike sudjelovanja u programima koje ste odabrali  za svoje dijete i na taj način izgrađivati partnerski odnos.

Cjelovitu podršku razvoju djece podržavamo putem različitih programa (Redoviti, Montessori, Integrirani sportski program, rano učenje engleskog jezika).

U struci je Vrtić prepoznat po ulaganju u obrazovanje stručnih radnika, jer je to način unapređivanja i   podizanja kvalitete odgojno – obrazovnog rada te je imenovan Stručno-razvojnim centrom za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika prema pedagoškoj koncepciji Marije Montessori

Dječji vrtić je zajednica djece i odraslih i mjesto stalnog susretanja i učenja svih koji u njemu žive i djeluju. Život i učenje odvija se u suradničkoj kulturi pri čemu se znanje dijeli, razvija se kultura dijaloga, zajednička odgovornost za djecu, prostor i odgojno obrazovni proces.

Ravnateljica Davorka Crnković


Krećete u vrtić – što sada?

Prilagodba djeteta na vrtić, moguće teškoće, kako pripremiti dijete na vrtić…

Cilj prilagodbe – socijalizacija

Kada započeti? Što se uči?

Učenje djece u vrtiću

Djeca svakodnevno otkrivaju kako funkcionira svijet koji ih okružuje, temeljem tih iskustava konstruiraju nova značenja i nova znanja …

Zašto su važne rutine?

Što su to dnevne rutine i zašto su bitne u obiteljskom i vrtićkom okruženju…

Kako brinemo o zdravlju djece u vrtiću?

Zdravstveni aspekt prilagodbe, aktivnosti prevencije zdravlja, pravilna prehrana

Tu smo za vas…

Stručni suradnici dječjeg vrtića – što radimo?

Vidimo se!


Foto: Getty Images